Comisia  pentru administrare publică locală, juridică,amenajarea teritoriului și urbanism, aparărea ordinii publice, a drepturilor și libertaților cetatenilor :

 1. VOICU  FLORIN
 2. PLOP  SORIN
 3. PLOP  LIVIU

       Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,gospodărire comunală,protecția mediului , servicii și comerț:

 1. ANTOHI  IONEL-FLORIN
 2. ARTAN  ADRIAN
 3. ANDRONACHE  FLORIN
 4. VOINEAG  CONSTANTIN
 5. VOICU  PETREA  ADRIAN   

Comisia pentru învățământ,sănătate,cultură,protecție socială, activități sportive și agrement:

 1. IVĂNCESCU GHEORGHE
 2. VĂSIOIU  BENONE
 3. RĂUȚOIU ION
 4. BĂȘTIC VASILE
 5. PETRICA  GHEORGHE

Mandat 2020 – 2024

Nr. crt.   Numele și prenumele Partid politic
1. ANDRONACHE FLORIN  PSD
2. ANTOHI IONEL-FLORIN  PSD 
3. ARTAN ADRIAN  PSD 
4. BĂȘTIC VASILE  PRO ROMÂNIA 
5. IVĂNCESCU GHEORGHE  PSD 
6. PETRICA GHEORGHE  PSD 
7. PLOP LIVIU  PSD 
8. PLOP SORIN  PNL
9. RĂUȚOIU ION  PSD 
10. VĂSIOIU BENONE  PRO ROMÂNIA 
11. VOICU FLORIN PSD 
12. VOICU PETREA-ADRIAN  USR
13. VOINEAG CONSTANTIN  PSD