1

Decizie etapă de încadrare proiect “Asfaltare drumuri locale,comuna Coțofănești,județul Bacău”

Publicat la: 24 aprilie 2023


 COMUNA COȚOFĂNEȘTI, titular al proiectului “Asfaltare drumuri locale,comuna Coțofănești,județul Bacău”  propus a se realiza în  comuna Coțofănești  satele Coțofănești, Bîlca, Borșani, județul Bacău anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului.
    Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14 și la următoarea adresă de internet www.apmbc.anpm.ro .
    Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău


Adresă Link: https://comunacotofanesti.ro/decizie-etapa-de-incadrare-proiect-asfaltare-drumuri-localecomuna-cotofanestijudetul-bacau/