Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018 31-01-2020
2 / 2020 privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din comisia pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei prevăzută de art.485 alin. (5) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 31-01-2020
1 / 2020 privind aprobarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială și de mediu ale comunei Coțofănești, județul Bacău pe anul 2020 31-01-2020
69 / 2019 privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 30-12-2019
68 / 2019 privind aprobarea planului anual de evoluție altaxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 30-12-2019
67 / 2019 privind organizarea rețelei școlare pe raza administrativ-teritorialăa comunei Coțofănești, jud. Bacău în anul școlar 2020-2021 20-12-2019
66 / 2019 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului Local Coțofănești și ale comisiilor de specialitate ale acestuia 20-12-2019
65 / 2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 20-12-2019
64 / 2019 privind înființare, organigra,a și numărul de personal ale SVSU de tip V1, prin reorganizare a serviciului de categoria I al comunei Coțofănești jud. Bacău 20-12-2019
63 / 2019 privind stabilirea consumurilor de combustibili pentru automobile și utilaje din totarea UAT Coțofănești 20-12-2019
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

Informare coronavirus COVID-19

SIPOCAGAL