Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Coțofănești 30-06-2020
20 / 2020 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a suprafeței de 15 ha terenului neproductiv situat în T16, nr.212, c aparte din suprafața de teren neagricol ce aparține domeniului privat al UAT Coțofănești și aprobarea oportunității închirierii acestei suprafețe pentru desfășurarea activităților economice 30-06-2020
19 / 2020 privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” 21-05-2020
18 / 2020 privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trim. I -2020 21-05-2020
17 / 2020 privind aprobarea investiției și a întocmirii Documentației de Avizare Lucrări de intervenții de instalații electrice și iluminat și devizul general pentru obiectivul MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA COȚOFĂNEȘTI, JUD. BACĂU, finanțat de MMAP 21-05-2020
16 / 2020 privind stabilirea contribuției Consiliului Local la cofinanțarea activității de protecție a copiilor aflați în dificultate a celor cu handicap și persoaelor majore ocrotite 30-04-2020
15 / 2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2021 30-04-2020
14 / 2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 30-04-2020
13 / 2020 privind trecerea a 2 (două) bunuri imobile din domeniul public al comunei Coțofănești, în domeniul privat al comunei Coțofănești în vederea vânzării 31-03-2020
12 / 2020 privina aprobarea ănchirierii pășunilor disponibile din propietatea privată a comunei Coțofănești 31-03-2020
Înapoi

Chestionare

Cum apreciati actuala administratie ?

Foarte buna

Buna

Sub asteptari

Votează

Recomandări Coronavirus

Declarație stare de alertă

Informare coronavirus COVID-19

SIPOCAGAL