Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Știri și evenimente

Concurs pentru ocupare post contractual Șef SVSU
26-01-2021

Concurs pentru ocupare post contractual Șef SVSU

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzătoru funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Ordinului MAI nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, Primăria comunei Coțofănești, str. Principală, nr.412, jud. Bacău, anunță organizarea concursului petru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală:

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de ȘOFER
25-01-2021

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de ȘOFER

Membrii Comsiei de concurs nominalizați prin Dispoziția primarului nr.2 din 05.01.2021 au verificat dosarele de înscriere ale candidaților și au dispus rezultatele din fișierele atașate.

Anunț concurs pentru ocupare post contractual
08-01-2021

Anunț concurs pentru ocupare post contractual

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Coțofănești, cu sediul în sat Coțofănești, str. Principală, nr.412, jud. Bacău, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Coțofănești:

  • 1 post de Șofer, debutant - birou juridic, asistență socială, stare civilă, secretariat, administrativ și resurse umane.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Coțofănești, după cum urmează:

- proba scrisă în data de 01.02.2021, ora 10.00, la sediul instituției;

- proba practică în data de 02.02.2021, ora 09.00, la sediul instituției.

- proba interviu în data de 02.02.2021, ora 11.00, la sediul instituției.

Data publicării și afișării anunțului de concurs : 08.01.2021.

 

Condițiile de participare și bibliografia se regăsesc în documentul afișat.

10-12-2020

Documentație de atribuire - licitație publică

În vederea atribuirii contractului de închiriere a terenul extravilan disponibil, în suprafață de 15ha, situate în comuna Coțofănești, T16, nr.212, propietate privată a comunei Coțofănești, jud. Bacău, în vederea amenajării unei balastiere

Documentația de atribuire cuprinde:

1. Caietul de sarcini

2. Fișa de date a procedurii

3. Contractul - cadru

4. Formulare

 

Vezi documentul atașat

14-09-2020

Comuna Coțofănești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

COMUNA COȚOFĂNEȘTI, titular al proiectului  "Alimentare cu gaze naturale a comunei Coțofănești , sat Bîlca, Borșani, jud. Bacău" propus a fi amplasat în satele Coțofănești, Bîlca, Borșani. Comuna Coțofănești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului.

Publicație privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare
13-09-2020

Publicație privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare

Aducem la cunoștința locuitorilor comunei Coțofănești, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora

25-08-2020

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA COȚOFĂNEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei Coțofănești, satele: Coțofănești, Bîlca, Borșani , propus a fi realizat în comuna Coțofănești, judetul Bacău.

       Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau , str. Oituz, nr.23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.00 și vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului, telefon 0234330001.

        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri în vederea prevenirii si limitarii raspandirii virusului SARS CoV-2
05-08-2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri în vederea prevenirii si limitarii raspandirii virusului SARS CoV-2

Începând cu data de 05.08.2020, orele 00:00, pe întreg teritoriul județului Bacău se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție, ca măsură de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2.

10-07-2020

S-a înființat centrul de colectare a deșeurilor voluminoase

Informăm populația că Centrul de colectare a deșeurilor voluminoase ( inclusiv saltele și mobilă ) este înfiiințat la fosta magazie CAP. Programul de primire este joi de la 08.00-12.00. Persoana responsabilă este d-nul Miftode Petre.
În cadrul acestui Centru de colectare aveti posibilitatea de a vă debarasa, fără plată și de deșeurile de hârtie, carton,sticlă, metal, materiale plastice, textile, ambalaje.

Colectare deșeuri voluminoase, DEE și deșeuri periculoase
15-06-2020

Colectare deșeuri voluminoase, DEE și deșeuri periculoase

 

Stimati cetateni,
Va informam ca Societatea Romprest va colecta de la populatie ( fara costuri) deseuri voluminoase, deseuri de echipamente electrice si electronice si deseuri periculoase din deseuri menajere. Va rugam sa dati dovada de responsabilitate, simt civic si grija fata de mediul inconjurator si sa fiti prezenti la aceasta actiune.

Va multumim pentru implicarea dumneavoastra!

data 04.07.2020( prima sambata din luna iulie ) între orele 10:45 - 11:00

LOCATIA- SCOALA COTOFANESTI

 

13-05-2020

INFORMARE cu privire la obținerea avizului de Gospodărire a Apelor pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”

Aceasta informare este efectuată de către S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A., cu sediul social în Bacău, str. Henri Coandă, nr. 2, Tel/ fax: 0234 550023, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Siret, avizul de Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor ce vor fi implementate în 41 unități adiministrativ teritoriale din județul Bacău, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”.

31-03-2020

Documentație de atribuire directă

Închiriere pajiști disponibile din propietatea privată a comunei Coțofănești.

Informațiile generale le regăsiți în fișierul atașat.

18-03-2020

Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constituția României, republicată și ale art. 3 și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele României
decretează:

Anunț de interes public în contextul agravării situației generale la răspândirea infectării cu noul Coronavirus (Covid-19)
16-03-2020

Anunț de interes public în contextul agravării situației generale la răspândirea infectării cu noul Coronavirus (Covid-19)

INCEPAND CU DATA DE 16 MARTIE 2020 DATORITA ACESTEI PANDEMII DE INFECTARE CU CORONAVIRUS, VA RUGAM IN MOD DEOSEBIT SA RESPECTATI URMATOARELE REGULI:

Informare corectă a populației privind infecția cu coronavirus COVID-19
12-03-2020

Informare corectă a populației privind infecția cu coronavirus COVID-19

Pentru informarea corectă a populației privind infecția cu coronavirus COVID-19, veți regăsi materialele elaborate de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) și avizate de către Ministerul Sănătății, materiale care conțin informații și mesaje legate de COVID 19 adresate următoarelor grupuri țintă:

- Persoanelor aflate în carantină

- Persoanelor aflate în autoizolare în carantină

- Populației generale care folosește mijloace de transport în comun

- Părinților și elevilor din unitățile de învățământ

 

15-11-2019

Anunț public privind depunerea raportului privind impactul asupra mediului

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020".

Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul APM Bacău.

Publicul·interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bacău până la data de 16.12.2019.

 

04-11-2019

Anunț anulare majorări de întârziere

Ca urmare a aprobării HCL nr.57/31.10.2019 privind anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale care se achită până la data de 15.12.2019, vă informăm că toți contribuabilii comunei care dețin terenuri pe raza comunei pot depune cerere pentru anularea majorărilor de întârziere. Cererile se pot obține de la Secretariatul Primăriei și de la Compartimentul Impozite și Taxe locale.

 

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

18-10-2019

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, titular al proiectului „ Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încarare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni -joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: hhtp://anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data  publicării anuntului pe pagăna de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacău.
Publicul·interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM,Bacau în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agenției pentru Protectia Mediului Bacau.

11-10-2019

Publicație privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale

In conformitate cu prevederile art. 20, alin (5) si art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorate Permanente cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 10 din Legea nr.370/2007 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aducem la cunostinta locuitorilor comunei Coțofănești delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si sediile acestora.

26-08-2019

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

 

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi, între orelele 08.00 - 16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

 

22-08-2019

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4,17,18,47, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele vor fi afișate la Sediul Primăriei Coțofănești în perioada 28.08.2019-28.10.2019. Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

Proiectul ”Mă informez, cunosc, mă implic!”
13-08-2019

Proiectul ”Mă informez, cunosc, mă implic!”

În data de 07.08.2019 s-a desfășurat proiectul "Mă informez, cunosc, mă implic!" la care au participat și reprezentanți ai UAT Coțofănești.

Agenda zilei și activitățile desfășurate le regăsiți in fișierul atașat.

18-06-2019

OCPI BACĂU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.15,16,19

OCPI BACĂU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.15,16,19, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

23-05-2019

Anunț prelungire valabilitate PUG și Regulament Local de Urbanism, comuna Coțofănești

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, primarul comunei Coțofănești aduce la cunoștința publică inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism. Proiectul urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobare Consiliului Local al Comunei Coțofănești.

Persoanele interesate pot depune propuneri sau sugestii până la data de 29.05.2019, la secretariatul Comunei Coțofănești.

Mai multe detalii regăsiți în fișierele atașate.

25-04-2019

Publicație privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare și sediile acestora

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(5) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.34 alin.(1) din Legea nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea Alegerilor pentru Parlamentul Europeancu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoștința locuitorilor comunei Coțofănești, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare și sediile acestora. Lista o regăsiți în fișierul atașat.

25-04-2019

Asfaltare drum satesc, sat Bilca, comuna Cotofanesti

Comuna Cotofanesti, titular al proiectului „Asfaltare drum satesc, sat Bilca, comuna Cotofanesti" propus a fi amplasat in judetul Bacau, Comuna Cotofanesti, satul Bilca, strada Sfantul Neculai anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

 

27-03-2019

Primăria Coțofănești anunță cetățenii interesați de închirierea pajiștilor prin atribuire directă

Documentația de atribuire poate fi obținută de la sediul primăriei.

Vedeși mai multe detalii în documentul atașat.

13-03-2019

Concurs - Consilier juridic, grad profesional debutant

Rezultatele obținute în urma selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de Consilier juridic, grad profesional debutant le regăsiți în documentul atașat.

13-03-2019

Concurs - Consilier principal în cadrul Biroului agricol și cadastru funciar

Rezultatele obținute în urma selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului agricol și cadastru funciar le regăsiți în documentul atașat.

06-03-2019

Anunț solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul "Asfaltare drum sătesc, sat Bîlca, comuna Coțofănești, jud. Bacău"

Comuna Coțofănești anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare drum sătesc, sat Bîlca, comuna Coțofănești”, propus a se realiza în comuna Coțofănești, satul Bîlca, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău , str. Oituz, nr.23, în zilele lucrătoare, între orele 8.00- 14.00 și la sediul titularului, comuna Coțofănești.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr.23.

Înapoi

Horărâri CJSU

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus COVID-19

SIPOCAGAL