Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Știri și evenimente

16-06-2021

Informare SC COMTRANS SOREA SRL

Informarea este efectuată de SC COMTRANS SOREA SRL, sat Parava, comuna Parava, jud. Bacau, Tel. 0745074748, ce solicita de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET - SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BACAU, AVIZ DE GOSPODARIRE APELOR, pentru activitatea:" Lucrari pentru decolmatarea, regularizarea si reprofilarea albiei minore prin exploatarea agregatelor minerale din PERIMETRUL COTOFANESTI AVAL", curs de apa, rau Trotus, mal drept, comuna
COTOFANESTI , Jud. Bacau".

10-06-2021

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact

Comuna Coțofănești, cu sediul în comuna Coțofănești, sat Coțofănești, str. Principală, nr. 412, județ Bacău, Cod postal 607130, CIF- 4353110, Telefon/Fax- 023430001/0234330216

E-mail- contact@comunacotofanesti.ro sau cons_loc_cotofanesti@yahoo.com

Lansarea proiectului ” ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNEI COȚOFĂNEȘTI,  SAT BÎLCA, BORȘANI, JUDEȚUL BACĂU”
09-06-2021

Lansarea proiectului ” ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNEI COȚOFĂNEȘTI, SAT BÎLCA, BORȘANI, JUDEȚUL BACĂU”

Comuna Coțofănești, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 554/13.05.2021 semnat cu AM POIM, anunță începerea proiectului " Alimentarea cu gaze naturale a comunei Coțofănești, sat Bîlca, Borșani,județul Bacău", cod SMIS 2014+ 140633, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 8- Sisteme inteligente și sustenabile de transport a energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2- Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor natural cu alte state vecine, Apelul - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final;.
Perioada de implementare a Proiectului este de 59 luni, respectiv între data 01 Februarie 2019 și data 31 Decembrie 2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din comuna Coțofănești prin construirea infrastructurii de distribuție gaze naturale și implementarea unor sisteme inteligente de control, automatizare, comunicaţii şi management al reţelei.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.Imbunătățirea managementului rețelei, prin conceptul „Smart energy transmission system", care va gestiona problemele legate de siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, etc., toate generând creșterea flexibilității în operare a sistemului, îmbunăățind integritatea si siguranța în exploatare a acestuia si implicit creșterea eficienței energetice.
2.Construirea unei rețele inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale cu o lungime de 20.515 km, a unui SRM și a unei conducte de racord.
3. Conectarea la infrastructura inteligenta de transport gaze naturale a unui număr de 1.036 de gospodării..

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.412.273,33 lei.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 19.319.996,59 lei.

Date de contact beneficiar:Comuna Coțofănești, Str. Principală, nr. 412, județul Bacău, România, cod poștal 607130, telefon 0234330001, fax 0234330216, poştă electronică: contact@comunacotofanesti.ro, persoana de contact Miftode Petronia Manuela -Manager de proiect UIP.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

06-05-2021

Analiză a Amenajamanetului fondului forestier

APM Bacău anunță publicul interesat că în urma analizei Amenajamentul fondului forestier propietate privată aparținând comunei Coțofănești, UP I PĂȘUNI COȚOFĂNEȘTI, administrat de R.N.P. Romsilva, Direcția Silvică Bacău prin Ocolul Silvic Căiuți, a consultării membrilor Comitetului Special constituit, decide ca planul mai sus menționat să fie adoptat fără aviz de mediu, întrucât nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată.

02-04-2021

Informare efectuata de SNTGN Transgaz SA

Aceasta informare este efectuata de: SNTGN Transgaz SA, cu sediul in Medias, str. P-ta C.I. Motas nr.1, prin SC CISGAZ SA cu sediul in Santana de Mures jud.Mures, str. Voinicenilor nr. 686 care intentioneaza sa solicite de la SGA Bacau aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor "Refacere izolatie, inlocuire conducta 020" Onesti -Adjudul Vechi, in zona Loc. Caiuti, Urechesti, Casin si reabilitare traversari aeriene in zona Loc. Stefan cel Mare, Cotofanesti, si pod Stefan cel Mare" care este amplasata intravilanul si extravilanul localitatii Cotofanesti.

18-03-2021

Anunț - amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată

COMUNA COȚOFĂNEȘTI, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a Planului  "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Coțofănești , Unitatea de Producție I Pășuni Coțofănești, județul Bacău".

          Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului pot fi consultate la APM Bacău, strada. Oituz, nr.23, municipiul Bacău, județul Bacău, în zilele de luni - vineri, între orele 8,00-14,00 .

          Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău până la data de 05.04.2021

Concurs pentru ocupare post contractual Șef SVSU
26-01-2021

Concurs pentru ocupare post contractual Șef SVSU

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzătoru funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Ordinului MAI nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, Primăria comunei Coțofănești, str. Principală, nr.412, jud. Bacău, anunță organizarea concursului petru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală:

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de ȘOFER
25-01-2021

Concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de ȘOFER

Membrii Comsiei de concurs nominalizați prin Dispoziția primarului nr.2 din 05.01.2021 au verificat dosarele de înscriere ale candidaților și au dispus rezultatele din fișierele atașate.

Anunț concurs pentru ocupare post contractual
08-01-2021

Anunț concurs pentru ocupare post contractual

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Coțofănești, cu sediul în sat Coțofănești, str. Principală, nr.412, jud. Bacău, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Coțofănești:

  • 1 post de Șofer, debutant - birou juridic, asistență socială, stare civilă, secretariat, administrativ și resurse umane.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Coțofănești, după cum urmează:

- proba scrisă în data de 01.02.2021, ora 10.00, la sediul instituției;

- proba practică în data de 02.02.2021, ora 09.00, la sediul instituției.

- proba interviu în data de 02.02.2021, ora 11.00, la sediul instituției.

Data publicării și afișării anunțului de concurs : 08.01.2021.

 

Condițiile de participare și bibliografia se regăsesc în documentul afișat.

10-12-2020

Documentație de atribuire - licitație publică

În vederea atribuirii contractului de închiriere a terenul extravilan disponibil, în suprafață de 15ha, situate în comuna Coțofănești, T16, nr.212, propietate privată a comunei Coțofănești, jud. Bacău, în vederea amenajării unei balastiere

Documentația de atribuire cuprinde:

1. Caietul de sarcini

2. Fișa de date a procedurii

3. Contractul - cadru

4. Formulare

 

Vezi documentul atașat

14-09-2020

Comuna Coțofănești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

COMUNA COȚOFĂNEȘTI, titular al proiectului  "Alimentare cu gaze naturale a comunei Coțofănești , sat Bîlca, Borșani, jud. Bacău" propus a fi amplasat în satele Coțofănești, Bîlca, Borșani. Comuna Coțofănești, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare  a impactului asupra mediului.

Publicație privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare
13-09-2020

Publicație privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare

Aducem la cunoștința locuitorilor comunei Coțofănești, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora

25-08-2020

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA COȚOFĂNEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei Coțofănești, satele: Coțofănești, Bîlca, Borșani , propus a fi realizat în comuna Coțofănești, judetul Bacău.

       Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau , str. Oituz, nr.23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.00 și vineri între orele 8.00-14.00 și la sediul titularului, telefon 0234330001.

        Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri în vederea prevenirii si limitarii raspandirii virusului SARS CoV-2
05-08-2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri în vederea prevenirii si limitarii raspandirii virusului SARS CoV-2

Începând cu data de 05.08.2020, orele 00:00, pe întreg teritoriul județului Bacău se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție, ca măsură de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2.

10-07-2020

S-a înființat centrul de colectare a deșeurilor voluminoase

Informăm populația că Centrul de colectare a deșeurilor voluminoase ( inclusiv saltele și mobilă ) este înfiiințat la fosta magazie CAP. Programul de primire este joi de la 08.00-12.00. Persoana responsabilă este d-nul Miftode Petre.
În cadrul acestui Centru de colectare aveti posibilitatea de a vă debarasa, fără plată și de deșeurile de hârtie, carton,sticlă, metal, materiale plastice, textile, ambalaje.

Colectare deșeuri voluminoase, DEE și deșeuri periculoase
15-06-2020

Colectare deșeuri voluminoase, DEE și deșeuri periculoase

 

Stimati cetateni,
Va informam ca Societatea Romprest va colecta de la populatie ( fara costuri) deseuri voluminoase, deseuri de echipamente electrice si electronice si deseuri periculoase din deseuri menajere. Va rugam sa dati dovada de responsabilitate, simt civic si grija fata de mediul inconjurator si sa fiti prezenti la aceasta actiune.

Va multumim pentru implicarea dumneavoastra!

data 04.07.2020( prima sambata din luna iulie ) între orele 10:45 - 11:00

LOCATIA- SCOALA COTOFANESTI

 

13-05-2020

INFORMARE cu privire la obținerea avizului de Gospodărire a Apelor pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”

Aceasta informare este efectuată de către S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A., cu sediul social în Bacău, str. Henri Coandă, nr. 2, Tel/ fax: 0234 550023, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Siret, avizul de Gospodărire a Apelor pentru realizarea lucrărilor ce vor fi implementate în 41 unități adiministrativ teritoriale din județul Bacău, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”.

31-03-2020

Documentație de atribuire directă

Închiriere pajiști disponibile din propietatea privată a comunei Coțofănești.

Informațiile generale le regăsiți în fișierul atașat.

18-03-2020

Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constituția României, republicată și ale art. 3 și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele României
decretează:

Anunț de interes public în contextul agravării situației generale la răspândirea infectării cu noul Coronavirus (Covid-19)
16-03-2020

Anunț de interes public în contextul agravării situației generale la răspândirea infectării cu noul Coronavirus (Covid-19)

INCEPAND CU DATA DE 16 MARTIE 2020 DATORITA ACESTEI PANDEMII DE INFECTARE CU CORONAVIRUS, VA RUGAM IN MOD DEOSEBIT SA RESPECTATI URMATOARELE REGULI:

Informare corectă a populației privind infecția cu coronavirus COVID-19
12-03-2020

Informare corectă a populației privind infecția cu coronavirus COVID-19

Pentru informarea corectă a populației privind infecția cu coronavirus COVID-19, veți regăsi materialele elaborate de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) și avizate de către Ministerul Sănătății, materiale care conțin informații și mesaje legate de COVID 19 adresate următoarelor grupuri țintă:

- Persoanelor aflate în carantină

- Persoanelor aflate în autoizolare în carantină

- Populației generale care folosește mijloace de transport în comun

- Părinților și elevilor din unitățile de învățământ

 

15-11-2019

Anunț public privind depunerea raportului privind impactul asupra mediului

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020".

Raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul APM Bacău.

Publicul·interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bacău până la data de 16.12.2019.

 

04-11-2019

Anunț anulare majorări de întârziere

Ca urmare a aprobării HCL nr.57/31.10.2019 privind anularea majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale care se achită până la data de 15.12.2019, vă informăm că toți contribuabilii comunei care dețin terenuri pe raza comunei pot depune cerere pentru anularea majorărilor de întârziere. Cererile se pot obține de la Secretariatul Primăriei și de la Compartimentul Impozite și Taxe locale.

 

Mai multe detalii regăsiți în fișierul atașat.

18-10-2019

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU SA, titular al proiectului „ Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău: că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesită evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încarare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, în zilele de luni -joi, între orele 8.00 -16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00 precum și la următoarea adresă de internet: hhtp://anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 10 zile de la data  publicării anuntului pe pagăna de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacău.
Publicul·interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM,Bacau în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agenției pentru Protectia Mediului Bacau.

11-10-2019

Publicație privind delimitarea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale

In conformitate cu prevederile art. 20, alin (5) si art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorate Permanente cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 10 din Legea nr.370/2007 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aducem la cunostinta locuitorilor comunei Coțofănești delimitarea si numerotarea sectiilor de votare, precum si sediile acestora.

26-08-2019

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

 

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23, judeţul Bacău, în zilele de luni-joi, între orelele 08.00 - 16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

 

22-08-2019

Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.4,17,18,47, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele vor fi afișate la Sediul Primăriei Coțofănești în perioada 28.08.2019-28.10.2019. Mai multe informații regăsiți în fișierul atașat.

Proiectul ”Mă informez, cunosc, mă implic!”
13-08-2019

Proiectul ”Mă informez, cunosc, mă implic!”

În data de 07.08.2019 s-a desfășurat proiectul "Mă informez, cunosc, mă implic!" la care au participat și reprezentanți ai UAT Coțofănești.

Agenda zilei și activitățile desfășurate le regăsiți in fișierul atașat.

18-06-2019

OCPI BACĂU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.15,16,19

OCPI BACĂU anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.15,16,19, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

23-05-2019

Anunț prelungire valabilitate PUG și Regulament Local de Urbanism, comuna Coțofănești

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, primarul comunei Coțofănești aduce la cunoștința publică inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism. Proiectul urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobare Consiliului Local al Comunei Coțofănești.

Persoanele interesate pot depune propuneri sau sugestii până la data de 29.05.2019, la secretariatul Comunei Coțofănești.

Mai multe detalii regăsiți în fișierele atașate.

Înapoi

Horărâri CJSU

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus COVID-19

SIPOCAGAL