Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Anunț concurs pentru ocupare post contractual
2021-01-08 09:16:26

Anunț concurs pentru ocupare post contractual

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Coțofănești, cu sediul în sat Coțofănești, str. Principală, nr.412, jud. Bacău, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Coțofănești:

  • 1 post de Șofer, debutant - birou juridic, asistență socială, stare civilă, secretariat, administrativ și resurse umane.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Coțofănești, după cum urmează:

- proba scrisă în data de 01.02.2021, ora 10.00, la sediul instituției;

- proba practică în data de 02.02.2021, ora 09.00, la sediul instituției.

- proba interviu în data de 02.02.2021, ora 11.00, la sediul instituției.

Data publicării și afișării anunțului de concurs : 08.01.2021.

 

Condițiile de participare și bibliografia se regăsesc în documentul afișat.

Fișiere atașate

Înapoi


Horărâri CJSU

Recomandări Coronavirus

Informare coronavirus COVID-19

SIPOCAGAL