• Acte necesare înregistrare nou-născut

  1. Certificatul medical constatator al naşterii;
  2. Certificatele de naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
  3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi), în original şi copie xerox;
  4. Actele de identitate ale părinţilor, respectiv ale declarantului naşterii, în original şi copie xerox;

  Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

  – 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
  – 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
  – 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

  PRECIZĂRI:

  – După împlinirea termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naștere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea Primarului com. Cotofanesti, precum și cu avizul comform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Bacau.

 • Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei

  Acte necesare la înregistrarea căsătoriei(pentru cetăţenii români cu domiciliul în România)

  1. Actele de identitate, în original şi copie xerox;
  2. Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
  3. Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale), în original – valabile 14 zile;
  4. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
  a) certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox;
  b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
  c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

  Precizări:

  – Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 10 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).


  TRANSCRIEREA (ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE)

  • Certificatul de căsătorie emis de autorităţile străine, în original;
  • Copie xerox a certificatul de căsătorie străin;
  • Traducerea În limba română legalizată a certificatului de căsătorie străin;
  • Copii xerox certificate de naştere soţi;
  • Copii xerox acte de identitate soţi;
  • Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);
  • Declaraţile soţilor, autentice, cu privire la numele de familie pe care îl poartă în timpul căsătoriei, dacă în certificatul de căsătorie străin nu se menţionează acest lucru;
  • Declaraţile soţilor, autentice, din care să rezulte, care este legea aplicabilă regimului matrimonial, așa cum aceasta a fost stabilită în raport cu autoritățile locale competente la încheierea căsătoriei.

 • Acte necesare pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților

  Ofiţerul de stare civilã constatã desfacerea cãsãtoriei, prin divorţ pe cale administrativã, dacã soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, nãscuţi din cãsãtorie sau adoptaţi.

  Cererea de divorţ pe cale administrativã se face în scris, se depune şi se semneazã personal de cãtre ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilã delegat de la primãria care are în pãstrare actul de cãsãtorie sau pe raza cãreia se aflã ultima locuinţã comunã a soţilor.

  ACTELE NECESARE:

  – Actele de identitate, în original şi copie xerox;
  – Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
  – Certificatul de căsătorie, în original şi copie xerox;
  – Declaraţie datã în faţa ofiţerului de stare civilã, în situaţia în care ultima locuinţã comunã declaratã nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ã în actele de identitate;
  – Livret de familie, în original;
  – Dosar de încopciat.

 • Acte necesare pentru înregistrarea decesului

  1.Certificatul medical constatator al decesului
  2.Certificatul de naștere al decedatului- original și fotocopie
  3.Certificatul de căsătorie al decedatului, după ca – original și fotocopie
  4.Actul de identitate al decedatului, în original
  5.Documentul de identitate al declarantului- original și fotocopie

  PRECIZĂRI:

  Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat.

  Declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
  1.Certificatul medical constatator al decesului (original)
  2.Dovada eliberată de poliție sau de parchet (original)

  TRANSCRIEREA (ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE)

  • Certificatul de deces emis de autorităţile străine, în original;
  • Copie xerox a certificatul de deces străin;
  • Traducerea în limba română legalizată a certificatului de deces străin;
  • Copii xerox act de identitate al persoanei decedate;
  • Copii xerox certificat de naştere al persoanei decedate;
  • Copie xerox certificat de căsătorie al persoanei decedate (dacă este cazul);
  • Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);

 • Acte necesare transcrieri

  TRANSCRIEREA (ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE)

  • Certificatul de naştere emis de autorităţile străine, în original;
  • Copie xerox a certificatul de naştere străin;
  • Traducerea În limba română legalizată a certificatului de naştere străin;
  • Copii xerox certificate de naştere părinţi;
  • Copii xerox acte de identitate părinţi;
  • Copie xerox certificat de căsătorie părinţi (dacă este cazul);
  • Copie xerox act identitate pers. împuternicită (dacă este cazul);

 • Acte necesare dezbaterea procedurii succesorale