Nr. Data Conținut Fișier Anexă
59 28/10/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea și completarea prețurilor/ tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare Descarcă Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea și completarea prețurilor/ tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare

Descarcă Descarcă

58 28/10/2021 [Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Coțofănești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 03.11.2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Coțofănești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 03.11.2021

Descarcă

57 28/10/2021 [Caracter normativ] privind desemnarea d-lui consilier Invăncescu Gheorghe ca reprezentant al Consiliului Local în comisia de evaluare a probei interviu pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale Coțofănești Descarcă

[Caracter normativ] privind desemnarea d-lui consilier Invăncescu Gheorghe ca reprezentant al Consiliului Local în comisia de evaluare a probei interviu pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale Coțofănești

Descarcă

56 28/10/2021 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Descarcă

55 28/10/2021 [Caracter normativ] privind implementarea proiectului „ASFALTARE DRUMURI LOCALE, COMUNA COȚOFĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind implementarea proiectului „ASFALTARE DRUMURI LOCALE, COMUNA COȚOFĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

54 07/10/2021 [Caracter normativ] privind asocierea comunei Coțofănești cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale Descarcă

[Caracter normativ] privind asocierea comunei Coțofănești cu județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale

Descarcă

53 07/10/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general, a devizului general rest de executat, actualizate conform OG nr.15/2021,pentru investiția „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC116A SAT TĂMĂȘOAIA, COMUNA COȚOFĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general, a devizului general rest de executat, actualizate conform OG nr.15/2021,pentru investiția „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC116A SAT TĂMĂȘOAIA, COMUNA COȚOFĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”

Descarcă

52 24/09/2021 [Caracter normativ] privind concesionarea prin licitație publică a terenului extravilan, arabil, disponibil, în suprafață de 7770 mp, situat în imediata vecinătate a DN11A ( Bîrlad-Onești), pe partea dreaptă, T29-P264/63/1, extras de carte funciară C.F. nr.61898 (3835mp) și T29-P264/63 și P264/64/1, extras de carte funciară C.F. nr.61901(3935mp), aparținând domeniului privat al comunei Coțofănești, pentru desfășurarea de activități preponderent agricole în spații protejate Descarcă

[Caracter normativ] privind concesionarea prin licitație publică a terenului extravilan, arabil, disponibil, în suprafață de 7770 mp, situat în imediata vecinătate a DN11A ( Bîrlad-Onești), pe partea dreaptă, T29-P264/63/1, extras de carte funciară C.F. nr.61898 (3835mp) și T29-P264/63 și P264/64/1, extras de carte funciară C.F. nr.61901(3935mp), aparținând domeniului privat al comunei Coțofănești, pentru desfășurarea de activități preponderent agricole în spații protejate

Descarcă

51 24/09/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea dării în administrare și exploatare către SC CRAB SA a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă a satelor Coțofănești și Bâlca, cuprinse în anexa nr.1 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea dării în administrare și exploatare către SC CRAB SA a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă a satelor Coțofănești și Bâlca, cuprinse în anexa nr.1

Descarcă

50 24/09/2021 [Caracter normativ] privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local

Descarcă

49 24/09/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Coțofănești, jud. Bacău pentru anul 2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Coțofănești, jud. Bacău pentru anul 2021

Descarcă

48 24/09/2021 [Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Coțofănești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Coțofănești, județul Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă