Anunț – amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată

COMUNA COȚOFĂNEȘTI, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a Planului  “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând comunei Coțofănești , Unitatea de Producție I Pășuni Coțofănești, județul Bacău”.

          Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului pot fi consultate la APM Bacău, strada. Oituz, nr.23, municipiul Bacău, județul Bacău, în zilele de luni – vineri, între orele 8,00-14,00 .

          Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău până la data de 05.04.2021