Anunț mediu

Breahnă SIlviu, titular al proiectului “Construire Hală confecționare sticlă pentru tâmplărie și împrejmuire teren” propus a firealizat în comuna Coțofănești, sat Bîlca, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.


  Nume Data Fișier
ANUNT MEDIU BREAHNA SILVIU 02/11/2021 Descarcă