Anunț privind solicitarea de la Administrația Bazinală de Apă Siret a avizului  de gospodarire a apelor

“COMUNA COȚOFĂNEȘTI, cu sediul în comuna Coțofănești, str. Principală, nr.22, județul Bacău, telefon 0234330001, anunță publicului interesat solicitarea de la Administrția Bazinală de Apă Siret a avizului de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrării „Asfaltare dumuri locale , comuna Coțofănești , județul Bacău” care se va realiza in satele Bîlca, Borșani,Cotofanesti .
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului și la adresa Administrația Bazinală de Apă Siret, telefon 0234541646. ”