Atribuire a contractului de concesiune de distributie a gazelor naturale catre un operator licentiat


  Nume Data Fișier
1. ATP“Transgaz S.A – Aviz tehnic de principu nr.49976_22.08.2019 09/05/2023 Descarcă
2. HCL nr.36_16.09.2020 – aprobare indic. tehn.-ec. din SF 09/05/2023 Descarcă
3. ATR nr.67282_26.08.2023 – Aviz tehnic de racordare 09/05/2023 Descarcă
4. Aviz CTE Transgaz nr.11_17.01.2023 – Racord și SRMP Coțofănești 09/05/2023 Descarcă
5. AC nr. 2_03.04.2023 Autorizația construire SD 09/05/2023 Descarcă
6. HCL nr.16_11.04.2023 – inițiere procedură de concesionare 09/05/2023 Descarcă
7. HCL Coțofănești nr.23_27.04.2023 – aprobare SFDC+demarare procedură concesionare 09/05/2023 Descarcă
8. DG devizul general Cotofanesti pe HG 907 cu retea inteligenta si cu bransamente VARIANTA 1 09/05/2023 Descarcă
9. Cerere de finanțare POIM – Coțofănești BC 09/05/2023 Descarcă
10.HCL nr.29_05.05.2023 09/05/2023 Descarcă
Caiet de Sarcini Coțofănești BC 09/05/2023 Descarcă
Contract-cadru de Concesiune Coțofănești BC 09/05/2023 Descarcă
Devize, breviar calcul, tabel teava, schema sistem inteligent Cotofanesti 09/05/2023 Descarcă
Documentație de atribuire DA – Coțofănești BC 09/05/2023 Descarcă
STUDIU FEZABILITATE Cotofanesti CONFORM 907 varianta finala predata 09/05/2023 Descarcă
  Nume Data Fișier

Piese desenate


  Nume Data Fișier
00 PLAN COORDONATOR 09/05/2023 Descarcă
01 PLAN SITUATIE 09/05/2023 Descarcă
02 PLAN SITUATIE 09/05/2023 Descarcă
03 PLAN SITUATIE 09/05/2023 Descarcă
04 PLAN SITUATIE 09/05/2023 Descarcă
05 PLAN SITUATIE 09/05/2023 Descarcă
06 PLAN SITUATIE 09/05/2023 Descarcă
07 PLAN SITUATIE 09/05/2023 Descarcă
08 PLAN DE SITUATIE 09/05/2023 Descarcă
09 SCHEMA DE CALCUL 09/05/2023 Descarcă
  Nume Data Fișier