Informare SC COMTRANS SOREA SRL

Informarea este efectuată de SC COMTRANS SOREA SRL, sat Parava, comuna Parava, jud. Bacau, Tel. 0745074748, ce solicita de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SIRET – SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BACAU, AVIZ DE GOSPODARIRE APELOR, pentru activitatea:” Lucrari pentru decolmatarea, regularizarea si reprofilarea albiei minore prin exploatarea agregatelor minerale din PERIMETRUL COTOFANESTI AVAL”, curs de apa, rau Trotus, mal drept, comuna
COTOFANESTI , Jud. Bacau”.
lnvestitia este noua.
Ca rezultat al activitatii NU rezulta ape uzate menajere, Solicitarea de aviz este conforma cu Legea Apelor 107/1996, revizuita si actualizata.
Persoanele care doresc informatiile privitoare la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul la adresa mentionata.
Persoanele care ‘doresc sa transmita observatii, se adreseaza ·solicitantului, si Sistemului de Gospodarire a Apelor Bacau, Str. Nicolae Lascar Bogdan nr. 15C, Mun. Bacau, tel. 0234/510043, biroul Gestiunea ·Resurselor de Apa, dupa data de 15.06.2021


  Nume Data Fișier
INFORMARE SC COMTRANS SOREA SRL 16/06/2021 Descarcă