Lansarea proiectului ” ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE A COMUNEI COȚOFĂNEȘTI, SAT BÎLCA, BORȘANI, JUDEȚUL BACĂU”

Comuna Coțofănești, în calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. 554/13.05.2021 semnat cu AM POIM, anunță începerea proiectului ” Alimentarea cu gaze naturale a comunei Coțofănești, sat Bîlca, Borșani,județul Bacău”, cod SMIS 2014+ 140633, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 8- Sisteme inteligente și sustenabile de transport a energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2- Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor natural cu alte state vecine, Apelul – Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final;.

Perioada de implementare a Proiectului este de 59 luni, respectiv între data 01 Februarie 2019 și data 31 Decembrie 2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor de  viață  a locuitorilor din comuna Coțofănești  prin construirea infrastructurii de distribuție gaze naturale și implementarea unor sisteme inteligente de control, automatizare, comunicaţii şi management al reţelei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Imbunătățirea managementului rețelei, prin conceptul „Smart energy transmission system”, care va gestiona problemele legate de siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, etc., toate generând creșterea flexibilității în operare a sistemului, îmbunăățind integritatea si siguranța în exploatare a acestuia si implicit creșterea eficienței energetice.

2.Construirea unei rețele inteligente de transport și distribuție a gazelor naturale cu o lungime de 20.515 km, a unui SRM și a unei conducte de racord.

3. Conectarea la infrastructura inteligenta de transport gaze naturale a unui număr de 1.036 de gospodării..

 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.412.273,33 lei.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 19.319.996,59 lei.

 

Date de contact beneficiar:Comuna Coțofănești, Str. Principală, nr. 412, județul Bacău, România, cod poștal 607130, telefon 0234330001, fax 0234330216, poştă electronică: contact@comunacotofanesti.ro, persoana de contact Miftode Petronia Manuela –Manager de proiect UIP.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României